Zwitsal LAB, een experiment op 11 en 12 oktober.

Het blijft niet alleen bij een afstudeeropdracht! Na het afstuderen als Master Interieurarchitect aan de HKU, ben ik nog volop bezig met het Zwitsalterrein. Vele enthousiaste ondernemers, die bijgedragen hebben in mijn onderzoek naar een goede, tijdelijke invulling van een van de panden op het terrein, hebben hun interesse hier iets mee te doen herhaaldelijk laten blijken. Het idee werkelijk uitvoeren gaat er bij de gemeente helaas niet in, maar dit idee in een weekend uitvoeren ondersteunen ze graag.

Zo is het gekomen dat er op 11 en 12 een experiment plaatsvindt, in het Zwitsal LAB. Een experiment voor en door Apeldoorners, gericht op werk (vrijdag de 11e) en leven (zaterdag de 12e). Samen met Apeldoornse ondernemers gaan we 2 leuke en inspirerende dagen neerzetten!

We zijn momenteel druk bezig met de invulling van deze dagen en de voortgang van dit experiment is te volgen op facebook: http://www.facebook.com/zwitsallab

Vrijwilligers of mensen die een bijdrage denken te kunnen leveren bij de invulling van deze dagen kunnen van zich laten horen!

Advertenties

Het Grote Transformatiecongres

Zoals beloofd een verslag van de transformatie dag in Trouw te Amsterdam. Het is alweer even geleden, maar gelukkig herinner ik het me nog als de dag van gister. Het grote transformatie congres maakt onderdeel uit van de thema periode “transformatie” van Architectenweb.

Er hebben veel bureaus gesproken over transformatie, ik heb daar veel uit kunnen halen en vooral veel bevestiging gekregen op de gedachten die ik heb over grote herbestemmingsprojecten. Ook heeft bijvoorbeeld de lezing van Boei me meer kennis gegeven over het Zwitsalproject (“grote transformaties buiten de randstad zijn moeilijk”) Wat mij het meest opviel is dat de verschillende disciplines verder kijken dan hun vakgebied en samenwerking aangaan met elkaar. Een mooi voorbeeld is het Oostenburgereiland in Amsterdam, een project van o.a. Urhahn Urban design. Daar werd niet alleen de samenwerking met verschillende partijen gezocht maar juist ook met de buurtbewoners, wat zorgt voor draagvlak en gebruikers voor de gemaakte plannen.  We gaan terug naar een kleinere schaal, kleine initiatieven kunnen uitgroeien tot grote projecten. Vanuit de samenleving ontwikkelen, beginnen bij de gebruiker, bottom up, als het bovenin maar niet in de knel komt wegens geldkwesties.

Wat mij voornamelijk aansprak was de visie en denkwijze van 51N4E, die begon met de stelling dat wij ons in een permanente staat van transformatie bevinden. Het is altijd zo geweest. Wat we nu zouden moeten doen is initiatiefnemers worden. De opdracht zelf zoeken, herinterpreteren wat er bestaat en grenzen overschrijden. We kunnen meer zijn als bouwers en ontwerpers, we kunnen initiators en katalysators zijn van nieuwe projecten. Tot slot  kreeg ik nog mee dat we meer geduld moeten hebben en moeten observeren.

Halverwege mei komt er een speciale editie van architectenweb magazine uit, waarin uitgebreid ingegaan wordt op het transformatiecongres. Houdt het in de gaten!

Ondertussen houd ik mij weer bezig met de katalysator zijn en deze vorm te geven in een van de loodsen op het Zwitsalterrein! Nog 4 weken.. 258686

 

Zwitsalterrein onder de aandacht… of toch niet helemaal?

Woensdag avond was het zover. Voor het eerst werd het Zwitsalterrein opengesteld voor een groot publiek. De mensen uit de buurt zijn aangeschreven en andere mensen zijn geattendeerd via een krantenbericht. Omwonende, belangstellende, vastgoed ontwikkelaars en het team van de gemeente, dat zich buigt over de ontwikkeling, heeft over het terrein gelopen en daarna met elkaar gesproken in de raadzaal van het gemeentehuis. De plannen voor het gebied liggen niet vast, er is geen raamwerk en geen richtlijn. Zaak is het terrein zo gauw mogelijk gevuld te krijgen met tijdelijke huurders en geschikte partijen, die weer leven op het terrein brengen en ook gaan zorgen voor een stuk sociale controle. Zo kan het hek open en het terrein ook letterlijk opengesteld worden. Wat mij opviel aan deze avond was, wat wel vaker een dingetje lijkt te zijn in Apeldoorn, de gemiddelde leeftijd. Waar zijn toch al die jongeren die klagen dat er niks in Apeldoorn is? Waar zijn de jonge talenten, creatief in welk vakgebied dan ook, die het verschil kunnen maken? Het was een goede motivatie om het idee voor een tijdelijke katalysator, vooral juist te richten op deze doelgroep.

Een tijdelijk katalysator die zorgt voor een dialoog tussen mensen met ideeën en mensen die ideeën kunnen realiseren. Een inspirerende, open plek waar men elkaar kan ontmoeten en ook een plezierige  kennismaking heeft met het terrein. De plek waarvan uit nieuwe experimenten en evenementen gestart kunnen worden om zo op een andere manier met gebiedsontwikkeling en de identiteit van het gebied aan de slag te gaan. Het laten groeien vanuit de samenleving. Zo, genoeg gepraat, nu nog even doen: vormgeven van deze plek.richting industriestraatje nu nog leeg, straks katalysator? lab

het Zwitsal LAB en…. nu ook op facebook!

Zwitsal LAB, (LAB staat voor leegstaande architectuur bestemmen) is de plek waar ik onderzoek doe en het gehele creatieve proces wat daaruit voort komt laat zien. Fysiek, 3D, ruimtelijk &  natuurlijk van achter mijn laptop. In een eigen lab in een (leegstaand) winkelpand aan de Molenstraat-centrum te Apeldoorn. De interieurarchitect in de etalage! Foto’s volgen snel!

En een van de veel genoemde suggesties van de avond Gave dingen doen was resoluut; start een facebookpagina. Bij deze… http://www.facebook.com/pages/Zwitsal-LAB/524797534225101

1000 likes in 3 maanden? Gaan we gewoon voor!

Gave dingen doen Apeldoorn!

Afgelopen woensdag mocht in mijn verhaal vertellen op de 2e editie van Gave dingen doen Apeldoorn. Er waren heel wat mensen aanwezig om dit verhaal aan te horen, maar vooral ook om antwoord te geven op mijn hulpvraag. Hoe kan ik Apeldoorners bij dit project betrekken en zorgen dat ze zich verbonden gaan voelen met de plek, zodat dit meerwaarde krijgt?

De reden dat ik het belangrijk vind Apeldoorners te betrekken heeft te maken met het creëren van (meer)waarde van de plek. Er moet weer iets gebeuren, weer leven, we moeten daar iets te doen hebben en niet meer zonder deze plek willen. Dat moet vanuit Apeldoorners ontstaan, groeien. Het is door de sfeer en uitstraling ook echt een toevoeging op bestaande (openbare) plekken in Apeldoorn. Maar goed, met een groep van een man of 20 hebben we ons deze avond gebogen over dit terrein en deze specifieke vraag. Na 3 ronden waar de deelnemers hun vragen en opmerkingen bij mij konden neer leggen, kwamen de ideeën en suggesties al binnen stromen. De energie zat er goed in. Super gaaf om te zien dat mensen ook gelijk ideeën hebben over de invulling van sommige panden. Aan de hand van 4 post-its, zorgvuldig door mij gekozen uit de 3 vragen/suggestie rondes, zijn we de mindmap sessies gestart. De thema’s waren; vergrijzing, uitgaansgelegenheid, kinderparadijs en “hoe activeer je een Apeldoorner”?. Je zult begrijpen dat hier hele verschillende dingen uit kwamen, wel allen origineel en inspirerend. Het leuke was dat deze avond mij echt iets opgeleverd heeft. Nieuwe ideeën maar ook bevestiging. Alsof er een paar puzzelstukjes op de plek zijn gevallen. Erg leuk ook om te zien dat iedereen enthousiast wordt van het terrein en het idee dat we daar iets anders zouden kunnen doen. Ik ben iedereen erg dankbaar voor deze avond, ook de organisatie; Paul ten Donkelaar en Sandra Weijers.

http://www.gavedingendoen.nl gdd_1_2 gdd_2_2

Mini interviews; ophalen behoeften inwoners Apeldoorn deel 1

mini interviews

Met mini interviews bij een zo breed mogelijk publiek polsen wat de behoeftes zijn van de inwoners van Apeldoorn. Wat doen ze graag in hun vrije tijd, wat missen ze in Apeldoorn en waarvoor gaan ze de stad uit? Een koude middag in het centrum van Apeldoorn heeft veel antwoorden opgeleverd, maar nog niet van een wat oudere doelgroep. Binnenkort ronde 2 op een andere locatie.

Wat we missen in Apeldoorn? Een bijenkorf, leven en gezelligheid op zondagen en een goede club.

Placemaking & mobile observation; onderzoek op het Zwitsalterrein

Vanmorgen een aantal gebouwen en plekken op het terrein nauwkeurig bekeken. Wat is de identiteit van de plek? Hoe loopt de open ruimte over in een gebouw en andersom? En welke aspecten maken het gebouw eigen en geven het een verhaal?

Een hele hoop foto’s gemaakt van de gebruiksstriemen en brandwondjes van deze gebouwen. Mooi om te voelen dat een leegstaand gebouw, nu nog niet leeg aanvoelt, omdat er altijd hard gewerkt is en activiteit heeft plaatsgevonden. ID3ID2 ID5ID4

Visie Strijp-s, voormalig Philipsterrein in Eindhoven

Visie Strijp-s, een “verleidingsdocument” voor de nieuwe invulling van het voormalig Philipsterrein in Eindhoven. Inspiratie voor het Zwitsalterrein in Apeldoorn?

http://www.youtube.com/watch?v=WoNnekAfl4c&playnext=1&list=PL50BE7AA922F397C7&feature=results_video

Bouwhuiscafe ‘leegstand onder de loep’ ACEC

Op een ‘doordeweekse’ dinsdagavond een heus, druk bezocht, bouwhuiscafe over leegstand in Apeldoorn. Als eerst mochten we luisteren naar een lezing van architect Tim Peeters over de leegstaande Honigfabriek te Nijmegen, die wat mij betreft ten onrechte werd vergeleken met het leegstaande Zwitsalterrein in Apeldoorn. De enige overeenkomst is dat beide gemeentes de fabriekshallen opgekocht hebben en dat men nog niet precies weet wat daar gerealiseerd kan worden. Het Zwitsalterrein heeft veel waarde als het gaat om architectuur en de mogelijkheden ermee. Het Honigterrein heeft wat mij betreft helemaal geen architectonische waarde. Het viel mij op dat bij de aanwezigen, duidelijk geinteresseerd in het onderwerp en een aantal ook met kennis van zaken, niet veel wisten van het leegstaande “Diosynth” terrein (Ik gebruik liever Zwitsal, het bedrijf wat opdracht heeft gegeven de fabrieken te laten bouwen). Bijna niemand wist de vraag te beantwoorden die later het publiek ingegooid werd: “wat doen we met leegstaande gebouwen?”.  Afwachtend en nieuwsgierig naar wat deze oudere generatie te opperen had, bleef ik stil. Niemand wist het precies. Gebouwen moet men afwaarderen, mensen de kans geven hun eigen idee (die bij voorbaat goed is, ook al zit niemand anders erop te wachten) in zo’n gebouw te passen… of slopen. Een gebouw slopen voor een nieuw park. Volgens mij wonen we in de groenste gemeente van Nederland! Hebben we echt nog een park nodig? Er moet iets anders te bedenken zijn! Wat mij opviel is dat verschillende partijen elkaar nog niet weten te vinden. Hoe krijgen we iedereen om de tafel? De juiste mensen, aan de juiste tafel. De heer Gerrit Steenbergen is mede hierdoor de stichting TransVorm gestart, als bemiddelaar tussen de verschillende partijen als het gaat om een nieuw idee in een leegstaand pand te vestigen. Ik heb deze stichting nog niet zo gauw kunnen vinden op internet… Volgens mij moeten we veel meer bekend maken over dit onderwerp. Niet alleen moet informatie vindbaar zijn voor mensen die ernaar zoeken, de geïnteresseerden of professionals, het gaat tenslotte over ons gebouwde omgeving, dit gaat iedereen wat aan. Vindbaarheid en bekendheid zijn sleutelwoorden! Een mooie missie lijkt mij..

5 maart staat er een nieuw bouwhuiscafe over leegstand gepland, ik ben erg benieuwd!

http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/desnoods-slopen-voor-nieuw-park-1.3649306

Lezing Hoop of sloop in de Balie Amsterdam

HoopofSloop e-Flyer

Alweer ruim een week geleden hebben we met verschillende disciplines kunnen discussiëren over leegstand. Er werden een paar scherpe lezingen gegeven van o.a. Marinke Steenhuis en Machiel Spaan. Er werd geconstateerd dat er nog een omslag in het denken over deze nieuwe realiteit gemaakt moet worden. Hoe gaan we dit aanpakken? Wanneer stoppen we met erover praten en er naar kijken? Wanneer gaan we echt iets doen? Het is een moeilijk en ingewikkeld vraagstuk, maar des te meer interessant!

Ik ben benieuwd wat mijn onderzoek en het kenbaar en bespreekbaar maken van dit onderwerp in mijn directe omgeving mij zal opleveren. Wordt vervolgd….

http://www.programma.ntr.nl/10554/hoop-of-sloop

Advertenties